Από το
1970
Υπηρεσίες
  • Επισκευή, ανακατασκευή και καθαρισμός ψυγείων νερού
  • Επισκευή, ανακατασκευή και καθαρισμός ψυγείων intercooler
  • Επισκευή, ανακατασκευή και καθαρισμός ψυγείων κλιματισμού
  • Επισκευή και καθαρισμός ψυγείων intarder - retarder οχημάτων
  • Επισκευή, ανακατασκευή και καθαρισμός βιομηχανικών εναλλακτών
  • Επεξεργασία λαμαρίνας, διαμόρφωση με cnc punching
  • Επεξεργασία λαμαρίνας, στραντζαρισμα και κοπή
  • Μηχανουργικές εργασίες με συμβατικά και cnc κέντρα κατεργασίας

+30 2310753800

info@radia.gr